vimeo goldieui World Builder

Fantastična nagrađivana kratka animacija koja prikazuje interefejs budućnosti, kako ga zamišlja kreator ovog filma Bruce Branit. U animaciji možete videti čoveka koji gradi svet oko sebe uz pomoć holografskih  alata. Veoma simpatično i lepo osmišljeno. Ono što je u ovoj animaciji prelepo je priča koja prati prikaz interfejsa budućnosti. Snimanje glumaca je urađen za jedan dan, dok je post produkcija trajala 2 godine.